Privacyverklaring

Conny’s Beauty Studio, informeert je graag over de verwerking van je persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens en (indien van toepassing) medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Het verwerken van je gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord door de diensten door ons centrum te laten uitvoeren.